Sahasrara chakra: de zetel van het Zelf

 7e chakra affirmatie: "Ik ben bewust" 

7e chakra is je bewustzijnscentrum dat zich bevindt in de kruin. In het zeven chakra wordt harmonie en diepe vrede ervaren. "Het is goed zoals het is."   

 

Anahata chakra: ervaring van harmonie

 4e chakra affirmatie: "Ik open mijn hart om liefde te geven en te ontvangen" 

4e chakra is je bewustzijnscentrum waarvan uit je verbinding, mededogen en harmonie ervaart. Verbinding met jezelf en verbinding met de wereld om je heen. Het ik- bewustzijn gaat over naar een wij-bewustzijn.  Bijbehorend element is lucht.

 

Svadisthana chakra: vertrouwen in je levensstroom

2e chakra affirmatie: "Het leven is een geschenk, waarvan ik met volle teugen mag genieten."

Het 2e chakra is het centrum van de levensenergie. Dit chakra heeft te maken met flexibiliteit, nieuwe creaties en levensvreugde. Meebewegen in de stroom. Bijbehorend element is water.  

 

Muladhara chakra: aanwezig zijn

1 ste chakra affirmatie: "Ik vertrouw op de kracht van de natuur en laat me door de aarde dragen."

Het 1 ste chakra is je basiscentrum. Dit chakra heeft te maken met zaken als zekerheid, stabiliteit, overleven en aarden. Bijbehorend element is aarde.

 

Anja chakra: heldere mentale energie

 6e chakra affirmatie: "Ik maak contact met mijn intuïtie en vertrouw erop" 

6e chakra is je bewustzijnscentrum dat zich bevindt tussen de wenkbrauwen. In het zesde chakra wordt de dualiteit overstegen en wordt ervaren dat alles een is. Intuïtie is een combinatie van kennis, inzicht en ervaring. 

 

Vishudda chakra: vormgevende energie

 5e chakra affirmatie: "Ik spreek de waarheid en alles wat ik zeg komt vanuit mijn hart" 

5e chakra is je bewustzijnscentrum rond de keel. Het is het gebied vanwaaruit je spreekt en waar de stilte ontstaat. Bijbehorend element is ether.

 

Manipure chakra: de stuwkracht van je leven

 3e chakra affirmatie: "Ik neem krachtig en zelfbewust mijn beslissingen en neem mijn verantwoordelijkheid." 

3e chakra is je centrum waarvan uit je energie door je lichaam verdeeld wordt. Dit chakra heeft te maken met het vermogen jezelf te leren kennen (je talenten en blokkades) en het opdoen van ervaringen in de wereld om je heen. Bijbehorend element is vuur.