Vishudda chakra: vormgevende energie

Affirmatie: Ik spreek de waarheid en alles wat ik zeg komt vanuit mijn hart

Het 5e chakra is je bewustzijnscentrum rond de keel. Het is het gebied vanwaaruit je spreekt en waar de stilte ontstaat. Bijbehorend element is ether.

Overdenking: Durf te beginnen waar je nu bent, durf je te richten op je mogelijkheden in plaats van je te hechten aan de moeilijkheden.

Waar begin jij, waar ben je naar toe onderweg? En hoe toon je dat? Je hoeft niet te worden, maar te zijn wie je bent.